top of page

Hejlsminde Borgerforening

Hejlsminde Borgerforening blev oprettet i 1948. Foreningens formål var at virke for den enkelte borgers og fællesskabets trivsel og almene interesser og i øvrigt at samarbejde med de bestående institutioner/kommunen/ byrådet og foreninger. Foreningen var  tværpolitisk og holdt sig passiv ved alle politiske valg.

 

I 2021 begyndte bestyrelsen i samarbejde med bestyrelsen for Hejlsminde Selskabelige Forening et arbejde for at sammenlægge de to foreninger, hvilket skete i 2022.

Den fortsættende forenings navn er Hejlsminde Selskabelige Borgerforening.

bottom of page