top of page

Hejlsminde Kræmmermarked

For 34. gang blev der i 2019 afholdt Hejlsminde Kræmmermarked den første week end i juli.

På grund af Covid19 situationen blev der ikke afholdt kræmmermarked i 2020 og 2021. Der blev heller ikke afholdt marked i 2022, da Tour de France kom forbi søndag denne weekend.

Efter 3 år uden kræmmermarked forventer bestyrelsen nu  ikke at genoptage den.

d

Der planlægges i stedet andre mere afgrænsede aktiviteter blandt andet i samarbejde med Hejlsminde Selskabelige Borgerforening.

Omkring 1983 lukkede Hejlsminde Badehotel som et egentligt hotel. Dermed blev mulighederne for Hejlsminde Borgerforening og Hejlsminde Selskabelige Forenings aktiviteter pludselig ændret. Der var ikke længere et forsamlingslokale i Hejlsminde.

 

Kunstmaleren Leo Astrup bragte visionen om at bygge et medborgerhus frem, og samtidig fødtes idéen om, at man måske kunne tjene nogle penge ved at afholde et årligt kræmmermarked på havnepladsen i Hejlsminde.

 

Gennem nogle år havde Aller Sogns Ungdoms- og borgerforening afholdt store havnefester, med – efter rygterne – meget flotte økonomiske resultater, så hvorfor ikke lave vores egen fest.

 

Der blev holdt et utal af møder, hvor alle idéer blev endevendt – undersøgt – drøftet – endevendt - undersøgt og drøftet igen, inde man tog stilling til hvordan formen skulle være.

 

I 1986 blev det første Hejlsminde Kræmmermarked således en realitet. Der blev kridtet stadepladser af på havnepladsen, lejet telt til ”Kræmmerkroen”, bestilt musik til ”Kræmmerballet”, købt fadøl og sodavand, lavet annoncer og plakater, søgt tilladelser og meget, meget mere.

 

Gennem de første 10 år lykkedes det at spare i alt ca 600.000 kr. sammen, så man turde påbegynde opførelsen af Hejlsminde Forsamlinghus.

 

Hejlsminde Forsamlingshus har i årene efter stadig nydt godt af det årlige kræmmermarked, indtil 2020, hvor det ikke var muligt. Det er således gennem årene lykkedes at afvikle det optagne prioritetslån uden ny gældsoptagelse, og forsamlingshuset er i dag gældfri.

 

.

Historien om Hejlsminde Kræmmermarked

bottom of page